Chị Trần Thị Ngát

29 tuổi – đang mang bầu 31 tuần, con gái

Bác Vũ Văn Liệu

53 tuổi – Thanh Xuân - Hà Nội

Chị Hoàng Thị Mẫn

Con ông Hoàng Văn Thành – Hòa Bình

Bác Nguyễn Bùi Tự

57 tuổi – Xuân Trường - Nam Định